Zpět

Tenebriloop

LDPE PCR / BLACK

Velmi dobře vytříděný, praný, tavbou filtrovaný, černý polymerní granulát LDPE z recyklace po spotřebiteli.

Polymer
100%
% LLDPE
<20%
Filtrace taveniny
100μ
Tenebriloop