Zpět

Terraloop

LLDPE PCR / AG - black / white / green

Velmi dobře vytříděný, praný, tavbou filtrovaný, AG Černý/bílý/zelený polymerní granulát LLDPE z recyklace po spotřebiteli

Polymer
100%
% LLDPE
>95%
Filtrace taveniny
100μ
Terraloop