Zpět

Neměňme systém, opravme chybu

Jednorázové plastové obaly jsou stále větším problémem, který se do roku 2040 zdvojnásobí.

Představte si,
že ročně přibyde...

140 mil. tun

Hmota zhruba
14 000 Eiffelových věží
skončí ročně na skládkách

27 mil. tun

Hmota zhruba
13 000 London Eyes
se ročně spálí

1 Texas

To je velikost největšího plovoucího
objektu v Tichém oceánu
vyrobeného z plastu.

Co kdybychom je vrátili zpět?

Produkt

Sběr odpadu a kombinace materiálů

Vstupní materiál jakožto odpadní fólie, je odebírán ze sběrných dvorů, nebo přímo od producentů odpadu v České republice 
i v zahraničí.

Třídění a řezání

Precizní praní silně znečištěných materiálů je nezbytnou nutností.

Sedmistupňové praní

Oddělení nečistot pomocí technologie tření a flotace je základem pro následný proces regranulace a jeho kontinuitu.

Proces regranulace

V této fázi se materiál taví, přičemž nejdůležitějším aspektem je filtrace zbývajících nečistot a naprogramování klientem žádané receptury.

Homogenizace

V této fázi dochází k úplnému promýchání materiálu dle požadované šarže a nastavení co nejlepší stability materiálu.

Extenzivní kvalitativní testy

Za pomoci laboratorních analýz několika druhů deklarujeme kvalitu jednotlivých šarží dle klientem zadaných parametrů.

Největší výhody

Až 100% náhrada ropy

Využijte maximálně plastový odpad, který je jinak běžně určený na skládky nebo ke spalování.

+50% úspora CO2

Extra výhody

Řídí udržitelnost obalů, cíle ESG a oběhové hospodářství.

Přináší finanční úspory ve srovnání s ropnou komoditou

Platíte 0 ve formě plastových daní

Tradiční proces

Ze surové ropy
  • Negativně podporuje změnu klimatu
  • Ničí životní prostředí
  • Není součástí cirkulární ekonomiky

Náš proces

Cirkulární proces obecného odpadu

Jak čas letí, poptávka po změně kurzu planety sílí!

V roce 2022 dojde k velké změně

Velká Británie zavádí daň 200 liber za tunu plastů s méně než 30 % recyklovaného obsahu

EU nezůstává pozadu

Každá nerecyklovaná tuna plastového odpadu bude penalizována částkou 800 EUR a bude splácena členskými státy.

Blízká budoucnost

2025-2030 jsou termíny pro zákaz skládkování v celé Evropě - vytváří tím rychlý nárůst poptávky po recyklačních kapacitách a politiku uhlíkové neutrality.

Jsme schopni pomoci ve všech třech oblastech trhu!

Vyberte svou oblast
Petrochemický průmysl
Výrobní průmysl
Brand owners

Jak pomáháme petrochemickému průmyslu

Náš materiál mohou použít pro suché míchání nebo míchání směsí. Jako primární zdroj plastového materiálu je toto odvětví také nejsilnějším distribučním kanálem na trhu.

Vzhledem k tomu, že recyklovaný plast má nahradit primární plast, jsou díky integraci našeho řešení schopni udržet si své prodejní portfolio a vytvořit i nové, poskytující příležitost pro další produkty.

Díky nám se z nich stávají řešitelé problémů namísto jejich "tvůrců"

Jak pomáháme výrobnímu průmyslu

Toto průmyslové odvětví se zaměřuje na výrobu plastových obalů nebo jiných výrobků. Ropné zdroje pro ně představují stabilní vstupní surovinu pro každodenní výrobu.

Jsou však vystaveni velkému tlaku na udržitelnost.

S námi získají jak stabilní výrobní vstup, tak eso v rukávu v podobě udržitelnosti. Nejvyšší kvalita našich materiálů zajišťuje maximální efektivitu jejich výroby a slouží jako náhrada ropných surovin.

S námi mohou přímo dodávat řešení cirkulárních obalů koncovým spotřebitelům

Jak pomáháme brand owners

Brand owners se zaměřují na distribuci vlastních výrobků, které jsou baleny z důvodu přepravy, ochrany kvality nebo bezpečnosti.

Odpovídají za balení svých výrobků a jejich dopad na životní prostředí z pozice konečné poptávky i udržitelných komunit.

Pomáháme jim dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti u spotřebitelů B2C

Nejcennějším
zdrojem je akce

Naše řešení