Zpět

Neměňme systém, opravme chybu

Jednorázové plastové obaly jsou stále větším problémem, který se do roku 2040 zdvojnásobí.

Představte si,
že ročně přibyde...

140 mil. tun

Hmota zhruba
14 000 Eiffelových věží
skončí ročně na skládkách

27 mil. tun

Hmota zhruba
13 000 London Eyes
se ročně spálí

1 Texas

To je velikost největšího plovoucího
objektu v Tichém oceánu
vyrobeného z plastu.

Co kdybychom je vrátili zpět?

Produkt

Sběr a kombinace materiálů

Vstupní materiál jakožto odpadní fólie, je odebírán ze sběrných dvorů nebo přímo od producentů odpadu v České republice i v zahraničí. Velmi často zachráníme materiály, které by ve většině případů končily na skládkách nebo ve spalovnách.

Třídění a řezání

Precizní praní silně znečištěných materiálů je nezbytnou nutností.

Čtyř-krokové praní

Oddělení nečistot pomocí technologie tření a flotace je základem pro následný proces regranulace a jeho kontinuitu.

Proces regranulace

V této fázi se již vypraný a následně vysušený materiál roztaví a převede opět do pevného stavu.

Homogenizace

Materiálová kombinace pro konečné použití a upřesnění podle přesných parametrů.

Rozsáhlé kontroly kvality

Pomocí široké škály laboratorních zařízení a interních postupů kvality se snažíme o dokonalost při důkladné kontrole kvality.

Největší výhody

Až 100% náhrada ropy

Využijte maximálně plastový odpad, který je jinak běžně určený na skládky nebo ke spalování.

+50% úspora CO2

Extra výhody

Řídí udržitelnost obalů, cíle ESG a oběhové hospodářství.

Přináší finanční úspory ve srovnání s ropnou komoditou

Platíte 0 ve formě plastových daní

Tradiční proces

Ze surové ropy
  • Negativně podporuje změnu klimatu
  • Ničí životní prostředí
  • Není součástí cirkulární ekonomiky

Náš proces

Cirkulární proces obecného odpadu

Jak čas letí, poptávka po změně kurzu planety sílí!

V roce 2022 dojde k velké změně

Velká Británie zavádí daň 200 liber za tunu plastů s méně než 30 % recyklovaného obsahu

EU nezůstává pozadu

Každá nerecyklovaná tuna plastového odpadu bude penalizována částkou 800 EUR a bude splácena členskými státy.

Blízká budoucnost

2025-2030 jsou termíny pro zákaz skládkování v celé Evropě - vytváří tím rychlý nárůst poptávky po recyklačních kapacitách a politiku uhlíkové neutrality.

Akcelerujme světový přechod k cirkulární ekonomice