Naše planeta má omezené zdroje.
Používejme je znovu.

O společnosti

Naše rodinná recyklační společnost ETW působí na českém trhu od roku 2017, kdy poprvé započaly regranulační testy a od začátku roku 2019 disponujeme kromě extruzních regranulačních linek také mycí technologií, která nám umožňuje zpracovávat odpadní folie z různých odvětví – ať už se jedná o průmyslové, komunální či zemědělské folie a to až 6 000 tun ročně.

Zaměřujeme se především na výrobu LDPE a LLDPE regranulátů, které se vyznačují vysokou kvalitou díky několikastupňovému procesu zpracování - tj. přípravě materiálu na třídící lince, technologickému třífázovému praní, kontinuální automatické filtraci při procesu regranulace, následné homogenizaci a provedení testů toku taveniny (MFI).

Nejdůležitějším aspektem, kterému se snažíme maximálně vyhovět, je výroba regranulátu na míru dle přesných specifikací našich zákazníků.

Vždy je tedy klíčové poznat aplikaci, na kterou má být regranulát použit. V závislosti na druhu finálního výrobku, použité technologii a procesech jsme následně schopni určit, jaký druh regranulátu bude pro danou aplikaci vhodný.

O společnosti

Naše produkty

S přesnými požadavky jsme schopni vyrobit regranulát na míru, ať už se jedná o specifickou barvu, složení, míru čistoty či stejnorodost, díky důkladné homogenizaci. Základním kamenem naší výroby jsou však obvyklé druhy používané v odvětví vyfukování a extruze, např. při výrobě stavebních folií, pytlů na odpad či potrubí.

LDPE translucent
LDPE black
LDPE color mix
LDPE grey
LDPE natur

Proces recyklace

Svoz

Vstupní materiál, odpadní folie, svážíme ze sběrných dvorů či přímo producentů odpadu, z ČR a ze zahraničí.

Třídění

Proces, při kterém je nejdůležitějším úkolem vyloučit nežádoucí příměsi a zvolit takový mix materiálu, který je složením vhodný pro koncový výrobek.

Čtyřstupňové praní

Odseparování nečistot pomocí frikční a flotační technologie je základem pro následující regranulační proces a jeho plynulost.

Regranulace

V této fázi dochází k roztavení již vypraného a následně vysušeného materiálu, při kterém je nejdůležitějším aspektem odfiltrování zbývajících nečistot, odplynění a případně přidání požadovaných aditiv (barva, UV, CaCo, apod.)

Homogenizace

Homogenizace, neboli promíchání regranulátu, pro stabilizaci následného výrobního procesu.

Testování (MFI)

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci, budeme velice rádi, pokud nás kontaktujete.

Následné kroky ke startu spolupráce budou obsahovat osobní schůzku, specifikaci výrobku a poté následuje zaslání vzorků a start testování ve výrobě.

Zprávu se podařilo odeslat
Při odesálání došlo k chybě

Náš tým

Tomáš Louda
CEO
Petr Louda
CTO
Petr Louda st.
COO
Lenka Kuřátko