Zpět

Neměňme systém, opravme chybu

Problém s jednorázovými plastovými obaly rychle narůstá a očekává se, že se do roku 2040 zdvojnásobí, což představuje vážný problém.

Představte si,
že ročně přibyde...

140 mil. tun

Hmota zhruba
14 000 Eiffelových věží
skončí ročně na skládkách

27 mil. tun

Hmota zhruba
13 000 London Eyes
se ročně spálí

1 Texas

To je velikost největšího plovoucího
objektu v Tichém oceánu
vyrobeného z plastu.

Co kdybychom je vrátili zpět?

Produkt

Sběr odpadu a kombinace materiálů

Materiál v podobě odpadních fólií je získáván ze sběrných dvorů nebo přímo od producentů odpadů, jak v České republice, tak i v zahraničí.

Třídění a řezání

Po sběru, kontrole kvality a změně velikosti následuje další třídění a řezání.

Sedmistupňové praní

Vysoce účinný sedmistupňový proces praní, jehož cílem je odstranit všechny druhy nečistot z toku odpadního materiálu.

Proces regranulace

Podobně jako při recyklaci kovů je tavení materiálu při vysokých teplotách zárukou odstranění nečistot.

Homogenizace

V této fázi je materiál pečlivě míchán tak, aby splňoval stanovené parametry šarže, což zaručuje optimální stabilitu materiálu.

Extenzivní kvalitativní testy

Prováděním laboratorních analýz různých tříd určujeme kvalitu jednotlivých šarží v souladu s parametry stanovenými zákazníkem.

Největší výhody

Přeměna na cirkulární ekonomiku prostřednictvím až 100% náhrady surové ropy

Vedení funkčního obalového řešení pro oběhové hospodářství ve světě

Dosažení až +50% úspory CO2

Extra výhody

Podpora udržitelnosti obalů, podpora ambice v oblasti ESG a podnět o snahu v cirkulární ekonomice

Přináší finanční úspory ve srovnání s ropnou komoditou

V rámci plastových daní platíme 0

Tradiční proces

Náš proces

Jak plyne čas, snaha o změnu směru vývoje naší planety sílí.

V roce 2022 dojde k velké změně

Velká Británie zavádí daň 200 liber za tunu plastů s méně než 30 % recyklovaného obsahu

EU nezůstává pozadu

Každá nerecyklovaná tuna plastového odpadu bude penalizována částkou 800 EUR a bude splácena členskými státy.

Blízká budoucnost

2025-2030 jsou termíny pro zákaz skládkování v celé Evropě - vytváří tím rychlý nárůst poptávky po recyklačních kapacitách a politiku uhlíkové neutrality.

Jsme schopni pomoci ve všech třech oblastech trhu!

Vyberte svou oblast
Petrochemický průmysl
Výrobní průmysl
Brand owners

Jak pomáháme petrochemickému průmyslu

Petrochemický průmysl náš materiál využije pro metodu suchého míchání nebo výrobu směsí. Jelikož je tento průmysl hlavním zdrojem plastových materiálů, funguje také jako nejsilnější distribuční kanál na trhu.

Zapojením našeho řešení mohou tyto podniky do svých procesů bezproblémově integrovat recyklované plasty, což jim umožní zachovat stávající portfolio prodeje a zároveň proniknout na nové potenciální trhy.

Díky našemu řešení se z "původců" problémů s plasty stávají jejich proaktivními řešiteli.

Jak pomáháme výrobnímu průmyslu

Výrobní průmysl se zabývá výrobou plastových obalů a dalších předmětů, přičemž ropa slouží jako nezbytná surovina pro každodenní výrobu.

Přesto se setkává se značným tlakem na upřednostňování udržitelnosti.

Spoluprací s námi získávají nejen spolehlivý vstup do výroby, ale také účinný nástroj pro zvýšení udržitelnosti. Naše vysoce kvalitní materiály zaručují optimální účinnost jejich výrobních procesů a slouží jako účinná alternativa k ropným surovinám.

Prostřednictvím naší spolupráce mohou přímo poskytovat řešení cirkulárních obalů koncovým spotřebitelům.

Jak pomáháme brand owners

Brand owners upřednostňují distribuci vlastních výrobků, které jsou baleny tak, aby byla zajištěna bezpečná přeprava a zachována kvalita jejich produktů.

Nesou odpovědnost za obaly svých výrobků a jejich dopady na životní prostředí s ohledem na poptávku koncových uživatelů i v rámci podpory udržitelných komunit.

Pomáháme jim dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti prostřednictvím zapojení spotřebitelů skrze B2C.

Nejcennějším
zdrojem je akce