Zpět

Neměňme systém, opravme chybu

Problém jednorázových plastových obalů rychle narůstá a očekává se, že se do roku 2040 zdvojnásobí. Jediným skutečným řešením je vytvoření systému recyklace. Plasty nezmizí.
Problém s názvem Polyethylen

Polyethylen je profesionály často vnímán jako nenahraditelný a zároveň nejhůře recyklovatelný materiál, jehož produkce se dle předpokladu do roku 2040 zdvojnásobí. Tato produkce využívá zejména ropu, jejíž životní cyklus je k životnímu prostředí velice nešetrný. Plast je geniálním materiálem, se kterým je potřeba zacházet správně.

Kam polyethylen putuje?
Skládky
140 mil. tun ročně
Spalovny
27 mil. tun ročně
Oceány
1 Texas

40%
z plastového odpadu
je polyethylen

95%
z tříděného polyethylenu
se nerecykluje

Vytvořili jsme proces, který mění odpad ve zlato, a to jak pro nás, naše klienty, tak především pro naší planetu.

Nejprve se sesbírá komunální odpad. Poté z tohoto odpadu vytváříme náš ojedinělý regranulát, ze kterého se posléze zhmotňují produkty denního využití.

Baterie, která pohání budoucnost plastů

Výsledkem je cirkulárně vytvořený materiál, který se vrací k opětovnému využití a nezávislosti na plastu z ropy.

Komodita

Až 100 % nahrazení ropy
+50 % šetření CO2
Využitelnost vstupního odpadu +90%

K čemu se náš materiál používá?

Brand Owners

Každá společnost, která balí produkty do obalů

Petrochemický průmysl

Primární zdroj plastových granulí

Výrobní průmysl

Výrobci plastových obalů

Vize ETW

Naším cílem je vybudovat celosvětový systém recyklačních center a modulárních řešení pro eliminaci jednorázových plastů a maximalizaci cirkulární ekonomiky

Nejcennějším
zdrojem je akce